Waarom een jachtmuseum?

Waarom een Jachtmuseum?

De jacht is een niet weg te denken onderdeel van onze geschiedenis.

De prehistorische jager die er voor zijn voedselvoorziening op was aangewezen, de edelman die de jacht als luxe vrijetijdsbesteding zag, de beroepsjager die met gespecialiseerde jachttechnieken een inkomen wist te verwerven, ze spelen allemaal een rol in ons historisch erfgoed.

Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat de meeste landgoederen, die we nĂș als natuurgebieden koesteren, behouden gebleven zijn omdat het vroeger jachtgebieden waren?