Doelstelling

Doelstelling

De Stichting ‘Het Nederlands Jachtmuseum’ stelt zich ten doel de rol die de jacht in de samenleving speelt en heeft gespeeld in al zijn facetten te tonen. Zij doet dit door haar unieke collectie te beheren en uit te breiden en deze te presenteren in boeiende tentoonstellingen.