Berichten uit het bestuur

Het Bestuur van Het Nederlands Jachtmuseum start 2021 met een nieuw bestuurslid. Roderick zu Castell-Rudenhausen. Roderick neemt de taken als vice-voorzitter over van Willem van Ommeren. Het bestuur bedankt Willem voor zijn inzet en verwelkomt Roderick.

Bestuur van Het Nederlands Jachtmuseum heeft zich weten te versterken met een nieuw lid in 2018. Coen Rutgers van Rozenburg is aangesteld als penningmeester. Coen, opgegroeid op de heuvelrug, is actief jager in Zeeland, werkzaam in de woningbouw en woonachtig in Zeist.

Daarvoor waren reeds Ellen Mookhoek en Titus Haverkamp toegetreden. Ellen, u mogelijk bekend als columniste van De Jager en actief modern jager, zal als algemeen lid met ons meedenken over nieuwe vormen van communicatie en de inhoudelijkheid daarvan. Titus, onder andere werkzaam als rentmeester bij K3, is juniorjager. Hij zal zich gaan inzetten voor onze Vriendencommissie en daaraan gerelateerde zaken.

Voor het einde dit jaar zoekt het bestuur 2 opvolgers voor het Vice Voorzitterschap en voor de Vriendencommissie.

Het bestuur zal 24 mei aanwezig zijn op Kasteel Doorwerth bij de viering van ons Jubileum. Mogelijk treffen wij u daar!

Met groene groet, uw voorzitter, Frans van Verschuer

 

Huidige samenstelling van het bestuur:

Frans van Verschuer –¬†Voorzitter

Roderick zu Castell-Rudenhausen – Vice Voorzitter

Rob Stegink – Secretaris

Coen Rutgers van Rozenburg – Penningmeester

Ellen Mookhoek – Algemeen bestuurslid

Titus Haverkamp – Algemeen bestuurslid & Voorzitter Vrienden van het Nederlands Jachtmuseum

Vacant – Algemeen bestuurslid & administratie Vrienden van het Nederlands Jachtmuseum

Peter van den Tweel – QQ

Stichting het Nederlands Jachtmuseum