Jachtbelangen behartiging. Een overzicht van de laatste 40 jaar

In het voorjaar van 2018 houdt Gerard Alferink – zelfstandig bestuursadviseur, lid van de raad van advies GLK en oud algemeen secretaris/directeur van de KNJV – op kasteel Doorwerth een lezing over de behartiging van het jachtdossier. Zijn ervaringen als lobbyist en doorgewinterd bestuurder deelt hij graag met ons. Gerard Alferink zal onder meer ingaan op de vraag hoe de georganiseerde jacht in de afgelopen 40 jaar is “omgegaan” met de achterban en met de opiniemakers in de samenleving en hoe en in welke mate zij gebruik heeft gemaakt van de basis-instrumenten van een belangenorganisatie.

Ruime aandacht krijgen de verschillende nuanceringen in strategie, visie en tactiek, alsook het antwoord van de georganiseerde jacht op diverse Regering-/Kamercombinaties en de 12 Provinciale Staten. Evenals de veranderingen  in het openbaar bestuur, waaronder de Decentralisatie en de Bureaucratie én het inspelen op de Natuurvisies, die de Provincies in het kader van de wet Natuurbescherming maken. Vergelijkingen met andere belangenorganisaties zullen hierbij worden gemaakt. Uiteraard komen het belang en de effecten van ‘de Lobby’ ook aan bod, alhoewel delen daarvan, ondanks verjaring, onaangeroerd zullen blijven. Onmisbaar is het wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken op het gebied van het faunabeheer geworden.

Tot slot zal het antwoord van Gerard Alferink op de onvermijdelijke vraag “blijven we in de toekomst nog jagen” nog lang naklinken. Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.

Op vertoon van uw vriendenpas: entree gratis ook voor 1 introducé. Kosten lezing 3,00 p.p. Dit geldt ook voor museumjaarkaarthouders, donateurs GLK en KNJV-leden. Overige deelnemers (incl. entree museum):  € 14,50. Reserveren noodzakelijk via jachtmuseum@planet.nl