Hoe maak je het best-beheerde reservaat ter wereld in Afrika?

Wildebeest Herbert prins

Lezing door Professor dr. H.H.T (Herbert) Prins, Resource Ecology, Wageningen Universiteit.

Zondag 2016-04-10, 14.00 uur kasteel Doorwerth

Op 10 april houdt prof. dr. Herbert Prins van de Resource Ecology Group, WUR op kasteel Doorwerth een lezing over Welgevonden Private Game Reserve in het Noorden van Zuid Afrika. Niet zomaar een natuurreservaat, maar een vernieuwend project, waar natuurbescherming, armoede bestrijding en slimme stroperij-preventie hand in hand gaan.

Welgevonden Private Game Reserve ligt in het noorden van Zuid Afrika. Het is ongeveer 38.000 ha groot (dus bijna achtmaal de Hoge Veluwe) en het is een zogenaamd Big-5 reservaat. Het heeft dus olifanten, leeuwen, luipaarden (en jachtluipaarden), neushoorns en Kaapse buffels. Het is een privé reservaat, in handen van private eigenaren, bedrijven en luxe hotels. Het ligt in de Waterberg en het land is er zó slecht dat boeren er failliet gingen en er ook geen landclaims liggen van de zwarte bevolking.

De grote vraag is hoe men hier, ondanks de moeilijke omstandigheden, tòch die grote vijf kan herbergen en bovendien voldoende banen kan genereren voor de arme bevolking in het omliggende gebied. De eigenaren van Welgevonden willen dat niet bereiken via grootwildjacht maar alleen via toerisme! In zo’n gebied worden neushoorns beschermd. Dat kost natuurlijk geld, want het trekt stropers aan. Wageningen Universiteit heeft de leiding in een consortium van ultra moderne sensor-ontwikkelaar en -leveranciers om hier een zogenaamd “Smart Park” te ontwikkelen om stroperij te voorkomen.

De voordracht zal dus gaan over het genereren van banen om armoede te bestrijden, over werkgeverschap, over sensortechnologie, maar ook over echt natuurbeheer (branden en maaien) om natuur te bouwen in een van de moeilijkste plekken van de wereld. Er is uitgebreid de mogelijkheid om van gedachten te wisselen. Wellicht kunt U als toehoorder zelfs extra inzicht geven of een idee lanceren om het beheer van de unieke Afrikaanse natuur te verbeteren.

Aanvang programma: 14.00 uur

Na de voordracht wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en over het onderwerp van gedachten te wisselen.