Category Archives: Lezing

Feestelijk reewild programma in kasteel Doorwerth

Het Nederlands Jachtmuseum viert haar 45 jarig bestaan op vrijdagavond 24 mei 2019, met een drietal minicolleges over het ree in feestelijke setting. Drie experts verdiepen uw kennis over dit prachtige kleine “hertje” dat al bijna een miljoen jaar in ons land leeft.

Programma: Het ree in Nederland, van Pleistoceen tot heden

Dagvoorzitter: Ellen Mookhoek

17.00 Ontvangst met koffie/thee en een broodje ree-merguez van “Wild van wild”

18.00 Welkom door Frans van Verschuer, voorzitter van het Jachtmuseum

18.15 In den beginne – over het Pleistoceen in Nederland en de reeën in deze periode in het bijzonder, door Ivo Verheijen, promovendus archeo-zoölogie aan de Universiteit van Tübingen

18.40 Wat wil het ree? Over wat er nodig is voor een gezonde populatie, door Rik Schoon, eigenaar Natuurlijk Fauna Advies

19.05 De ontwikkeling in het Nederlandse landschap in de laatste 150 jaar en de effecten daarvan op onze reewildpopulatie, door Wim Knol, ecoloog Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

19.30 afronding

19.40 borrel met  wild snack

20.30 sluiten bar

Aanmelding via 45jaarjachtmuseum@gmail.com

Kosten € 21,50 (toegang museum en eten en drinken inbegrepen)

Deze colleges zijn een aanloop naar de reewildexpositie in het Jachtmuseum in de eerste maanden van 2020

Hoe maak je het best-beheerde reservaat ter wereld in Afrika?

Wildebeest Herbert prins

Lezing door Professor dr. H.H.T (Herbert) Prins, Resource Ecology, Wageningen Universiteit.

Zondag 2016-04-10, 14.00 uur kasteel Doorwerth

Op 10 april houdt prof. dr. Herbert Prins van de Resource Ecology Group, WUR op kasteel Doorwerth een lezing over Welgevonden Private Game Reserve in het Noorden van Zuid Afrika. Niet zomaar een natuurreservaat, maar een vernieuwend project, waar natuurbescherming, armoede bestrijding en slimme stroperij-preventie hand in hand gaan.

Welgevonden Private Game Reserve ligt in het noorden van Zuid Afrika. Het is ongeveer 38.000 ha groot (dus bijna achtmaal de Hoge Veluwe) en het is een zogenaamd Big-5 reservaat. Het heeft dus olifanten, leeuwen, luipaarden (en jachtluipaarden), neushoorns en Kaapse buffels. Het is een privé reservaat, in handen van private eigenaren, bedrijven en luxe hotels. Het ligt in de Waterberg en het land is er zó slecht dat boeren er failliet gingen en er ook geen landclaims liggen van de zwarte bevolking.

De grote vraag is hoe men hier, ondanks de moeilijke omstandigheden, tòch die grote vijf kan herbergen en bovendien voldoende banen kan genereren voor de arme bevolking in het omliggende gebied. De eigenaren van Welgevonden willen dat niet bereiken via grootwildjacht maar alleen via toerisme! In zo’n gebied worden neushoorns beschermd. Dat kost natuurlijk geld, want het trekt stropers aan. Wageningen Universiteit heeft de leiding in een consortium van ultra moderne sensor-ontwikkelaar en -leveranciers om hier een zogenaamd “Smart Park” te ontwikkelen om stroperij te voorkomen.

De voordracht zal dus gaan over het genereren van banen om armoede te bestrijden, over werkgeverschap, over sensortechnologie, maar ook over echt natuurbeheer (branden en maaien) om natuur te bouwen in een van de moeilijkste plekken van de wereld. Er is uitgebreid de mogelijkheid om van gedachten te wisselen. Wellicht kunt U als toehoorder zelfs extra inzicht geven of een idee lanceren om het beheer van de unieke Afrikaanse natuur te verbeteren.

Aanvang programma: 14.00 uur

Na de voordracht wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en over het onderwerp van gedachten te wisselen.

Zweethondenwerk

Zweethond

Het werken met zweethonden

zondag 2015-04-12, 14.00 uur kasteel Doorwerth

Lezing door Ger Verwoerd, boswachter Geldersch Landschap en secretaris Stichting Zweethonden

 Jaarlijks sneuvelen in ons land meer dan 6000 stuks grofwild door het verkeer. Heel vaak zijn de dieren op slag dood, maar lang niet altijd. Het gewonde dier kan nog kilometers wegvluchten en als het niet wordt opgespoord kan het soms nog dagenlang op een ellendige manier creperen. Ook tijdens de beheerjacht kan het voorkomen dat een kogel minder goed doel treft, waardoor het dier nog gewond weg kan vluchten. Ten einde dierenleed te voorkomen zijn overal in Nederland nazoekteams (zweethonden met hun begeleiders) beschikbaar om het gewonde dier op te sporen en uit zijn lijden te verlossen. Zweethonden zijn jachthonden die gespecialiseerd zijn in het opsporen van gewond grofwild (zweet is een jagersterm voor wildbloed), zij beschikken over een uitstekend reuk- en concentratievermogen.

 

Ger Verwoerd vormt met zijn zweethond een nazoekteam. Hij laat aan de hand van een powerpointpresentatie zien hoe zo’n team te werk gaat. Na deze presentatie vindt in de uiterwaarden bij het kasteel een simulatie/demonstratie plaats. Deelnemers worden actief betrokken bij het vinden en het analyseren van gevonden zweetsporen (het stellen van een juiste diagnose is van cruciaal belang bij de nazoek!) en tot slot van deze middag laat de zweethond zijn werk zien.