Opnieuw jachthondenproeven op Kasteel Doorwerth

fotografie Erik van Til

Doorwerth – Op zaterdag 19 augustus worden voor de vierde maal jachthondenproeven gehouden op de terreinen rond kasteel  Doorwerth.

Kleine puppy’s kunnen niet zomaar jachthond worden! Ze moeten een goed instinct hebben plus uithoudingsvermogen en intelligentie. Ze moeten geen koudwatervrees hebben, tegen het geluid van een schot kunnen en niet te veel janken…

Om een jonge hond klaar te stomen voor de jacht worden op veel plaatsen hondentrainingen georganiseerd door de KNJV en rashondenverenigingen. Deze trainingen worden afgesloten met proeven van bekwaamheid, examens, waarbij de honden hun vaardigheden moeten laten zien: bijvoorbeeld aangelijnd en los volgen, apporteerwerk, zich op afstand laten dirigeren en een sleepspoor volgen.

De organisatie van de jachthondenproeven ligt in handen van de jachthondengroepen Zutphen, Groenlo en Terborg, onder leiding van coördinator en keurmeester Raymond Starink en met medewerking van Geldersch Landschap en Kasteelen. Er worden zo’n 80 jachthonden met hun baas verwacht. Zij gaan op voor het C-, B- of A diploma.

Start van de proeven is om 08.00 uur. Tot 13.00 uur worden de C en B onderdelen uitgevoerd. Om 14.00 uur volgt de dirigeerproef en tot slot het sleepspoor. De proeven eindigen om 16.15 uur. Het belooft een spannende dag te worden! Welke hond behaalt uiteindelijk het felbegeerde A-diploma met de beste cijfers.

Dit jaar wordt voor het eerst de “Wisseltrofee kasteel Doorwerth” uitgereikt aan de hond met het hoogst behaalde diploma, die jonger is dan 24 maanden.

Kosten: het buitenterrein is gratis te bezoeken.                                                                                                                                                                                                                                                         Adres: Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2b, 6865 ND Doorwerth

Zij jaagt!

Flyer Zij Jaagt

Kasteel Doorwerth toont vrouwen in de jacht

2016-07-02 – 2016-09-25

Deze zomer zullen in kasteel Doorwerth jagende vrouwen centraal staan: zowel de uitzonderlijke jagende vrouw uit het verleden als de geëmancipeerde moderne jaagster.

De jacht mag dan bekend staan als een mannenbolwerk, inmiddels zijn er steeds meer jagende vrouwen. Nationaal en internationaal groeien de jachtverenigingen voor vrouwelijke jagers dan ook explosief. Daarentegen is hun rol in de geschiedenis nog steeds onderbelicht. Vanouds waren de mogelijkheden om te jagen voor vrouwen beperkt. De valkerij was bij een uitstek een vorm waaraan de vrouw wel deelnam, zoals de roemruchte Jacoba van Beieren. Enkele eigenzinnige vrouwen trokken zich niets van geschreven en ongeschreven regels aan, zoals de eigenaresse van kasteel Doorwerth in de 18de eeuw, Charlotte Sophie Bentinck. Aan deze vergeten groep jagers en uitzonderlijke vrouwen gaat het Nederlands Jachtmuseum nu aandacht besteden. Daarbij is het interessant om te onderzoeken in welke omstandigheden vrouwen toetraden tot het mannenbolwerk en met welke motieven dat al of niet getolereerd werd.

Van dergelijke beperkingen heeft de 21ste eeuwse vrouw in elk geval geen last meer: zij mag jagen, en zij doet het ook. Daarbij worden motieven als duurzaamheid en weten waar je voedsel vandaan komt verenigd met de sportieve uitdaging van de jacht.

She hunts!

Flyer Zij Jaagt

The Woman Huntress in Doorwerth castle

2016-07-02 – 2016-09-25

For centuries, the art of hunting was dominated by men. Women were only active on special occasions and in certain circumstances. Only a few independent women didn’t bother about rules and conventions and participated in this masculine domain.

Modern women are no more inhibited by these conventions. They are allowed to hunt and they do so. More and more women are active huntresses, thereby proclaiming to care  for the environment, to enlarge sustainability and to acquire healthy food.

The female role in the history of hunting is now subject of an exhibition at Doorwerth castle.

Hoe maak je het best-beheerde reservaat ter wereld in Afrika?

Wildebeest Herbert prins

Lezing door Professor dr. H.H.T (Herbert) Prins, Resource Ecology, Wageningen Universiteit.

Zondag 2016-04-10, 14.00 uur kasteel Doorwerth

Op 10 april houdt prof. dr. Herbert Prins van de Resource Ecology Group, WUR op kasteel Doorwerth een lezing over Welgevonden Private Game Reserve in het Noorden van Zuid Afrika. Niet zomaar een natuurreservaat, maar een vernieuwend project, waar natuurbescherming, armoede bestrijding en slimme stroperij-preventie hand in hand gaan.

Welgevonden Private Game Reserve ligt in het noorden van Zuid Afrika. Het is ongeveer 38.000 ha groot (dus bijna achtmaal de Hoge Veluwe) en het is een zogenaamd Big-5 reservaat. Het heeft dus olifanten, leeuwen, luipaarden (en jachtluipaarden), neushoorns en Kaapse buffels. Het is een privé reservaat, in handen van private eigenaren, bedrijven en luxe hotels. Het ligt in de Waterberg en het land is er zó slecht dat boeren er failliet gingen en er ook geen landclaims liggen van de zwarte bevolking.

De grote vraag is hoe men hier, ondanks de moeilijke omstandigheden, tòch die grote vijf kan herbergen en bovendien voldoende banen kan genereren voor de arme bevolking in het omliggende gebied. De eigenaren van Welgevonden willen dat niet bereiken via grootwildjacht maar alleen via toerisme! In zo’n gebied worden neushoorns beschermd. Dat kost natuurlijk geld, want het trekt stropers aan. Wageningen Universiteit heeft de leiding in een consortium van ultra moderne sensor-ontwikkelaar en -leveranciers om hier een zogenaamd “Smart Park” te ontwikkelen om stroperij te voorkomen.

De voordracht zal dus gaan over het genereren van banen om armoede te bestrijden, over werkgeverschap, over sensortechnologie, maar ook over echt natuurbeheer (branden en maaien) om natuur te bouwen in een van de moeilijkste plekken van de wereld. Er is uitgebreid de mogelijkheid om van gedachten te wisselen. Wellicht kunt U als toehoorder zelfs extra inzicht geven of een idee lanceren om het beheer van de unieke Afrikaanse natuur te verbeteren.

Aanvang programma: 14.00 uur

Na de voordracht wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en over het onderwerp van gedachten te wisselen.

Zweethondenwerk

Zweethond

Het werken met zweethonden

zondag 2015-04-12, 14.00 uur kasteel Doorwerth

Lezing door Ger Verwoerd, boswachter Geldersch Landschap en secretaris Stichting Zweethonden

 Jaarlijks sneuvelen in ons land meer dan 6000 stuks grofwild door het verkeer. Heel vaak zijn de dieren op slag dood, maar lang niet altijd. Het gewonde dier kan nog kilometers wegvluchten en als het niet wordt opgespoord kan het soms nog dagenlang op een ellendige manier creperen. Ook tijdens de beheerjacht kan het voorkomen dat een kogel minder goed doel treft, waardoor het dier nog gewond weg kan vluchten. Ten einde dierenleed te voorkomen zijn overal in Nederland nazoekteams (zweethonden met hun begeleiders) beschikbaar om het gewonde dier op te sporen en uit zijn lijden te verlossen. Zweethonden zijn jachthonden die gespecialiseerd zijn in het opsporen van gewond grofwild (zweet is een jagersterm voor wildbloed), zij beschikken over een uitstekend reuk- en concentratievermogen.

 

Ger Verwoerd vormt met zijn zweethond een nazoekteam. Hij laat aan de hand van een powerpointpresentatie zien hoe zo’n team te werk gaat. Na deze presentatie vindt in de uiterwaarden bij het kasteel een simulatie/demonstratie plaats. Deelnemers worden actief betrokken bij het vinden en het analyseren van gevonden zweetsporen (het stellen van een juiste diagnose is van cruciaal belang bij de nazoek!) en tot slot van deze middag laat de zweethond zijn werk zien.

Stichting het Nederlands Jachtmuseum